24 December 2010

Tampopo (Dandelion) (1985)

A collection of unusual screenshots from:

extra clues:


Directed by:
 • Jûzô Itami
Written by:
 • Jûzô Itami
Cast:
 • Tsutomu Yamazaki ... Goro
 • Nobuko Miyamoto ... Tampopo
 • Ken Watanabe ... Gun
 • Kôji Yakusho ... Man in White Suit
 • Rikiya Yasuoka ... Pisuken
 • Mario Abe ... Resutoran no shachô
 • Sen Hara ... Old woman, pressing Camembert cheese
 • Isao Hashizume ... Waiter
 • Hisashi Igawa ... Running man
 • Kensô Katô ... Hira
 • Toshimune Kato ... Young Employee
 • Yoshihiro Katô
 • Yoshi Katô ... Noodle-making master
 • Fukumi Kuroda ... Man in White Suit's Mistress
 • Nobuo Nakamura ... Old gentleman
 • Mariko Okada ... Supageti sensei
 • Hideji Ôtaki ... Rich Old Man
 • Ryutaro Otomo ... Râmen no sensei
 • Yoshihei Saga ... Sararîman
 • Kinzoh Sakura ... Shohei
 • Setsuko Shinoi ... Old Man's Mistress
 • Hitoshi Takagi ... Restaurant Owner
 • Chôei Takahashi ... Sararîman
 • Ei Takami ... Homeless
 • Akio Tanaka ... Sararîman
 • Masahiko Tsugawa ... Sûpâ no shachô
 • Yoriko Dôguchi ... Pearl Diver
 • Narutoshi Hayashi ...

.