26 December 2010

Sukiyaki Western Django (2007)

A collection of unusual screenshots from:Also Known As:
 • Düello
 • Sukiyaki Western Django
Directed by:
 • Takashi Miike
Written by:
 • Takashi Miike
 • Masa Nakamura
Cast:
 • Hideaki Itô ... Gunman
 • Masanobu Ando ... Yoichi
 • Kôichi Satô ... Taira no Kiyomori
 • Kaori Momoi ... Ruriko
 • Yûsuke Iseya ... Minamoto no Yoshitsune
 • Renji Ishibashi ... Village Mayor
 • Yoshino Kimura ... Shizuka
 • Quentin Tarantino ... Piringo
 • Takaaki Ishibashi ... Benkei
 • Teruyuki Kagawa ... Sheriff
 • Taigi Kobayashi
 • Toshiyuki Nishida
 • Shun Oguri ... Akira
 • Masato Sakai ... Taira no Shigemori
 • Hideaki Sato
 • Christian Storms
 • Yôji Tanaka
.