23 March 2016

Still Walking - Aruitemo aruitemo (2008)

a set of screenshots taken from
Director: Hirokazu Koreeda
Writer: Hirokazu Koreeda
Stars: Hiroshi Abe, Yui Natsukawa, You; Kazuya Takahashi; Shohei Tanaka; Kirin Kiki; Yoshio Harada; Ryôga Hayashi; Susumu Terajima; Hotaru Nomoto; Haruko Katô

.