25 March 2016

Norwegian Wood - Noruwei no mori (2010)

a collection of screenshots taken from
Director: Tran Anh Hung
Writers: Haruki Murakami, Tran Anh Hung
Stars: Ken'ichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, Kiko Mizuhara, Eriko Hatsune, Reika Kirishima, Kengo Kôra, Izumi Hirasawa

.