18 December 2015

Tokyo Tribe (2014)

a large collection of 110 unusual screenshots taken from
Director: Shion Sono
Writers: Santa Inoue, Shion Sono
Stars: Ryôhei Suzuki, Akihiro Kitamura, Tomoko Karina, Hitomi Katayama, Shôta Sometani, Yôsuke Kubozuka, Kokone Sasaki

.