20 November 2015

Touch of Sin, A (2013)

a collection of screenshots taken fromDirector: Zhangke Jia
Writer: Zhangke Jia
Stars: Wu Jiang, Baoqiang Wang, Tao Zhao, Li Meng, Lu Liu, Lanshan Luo, Hongwei Wang, Qiang Wang, Don Hang

.