10 October 2013

Wairudo 7 - Wild 7 (2011)

a special selection out of my collection of  unusual screenshots taken from

Also Known As:
 • Wairudo 7 2011
 • Wild 7 2011

Directed by:
 • Eiichirô Hasumi

Written by:
 • Mikiya Mochizuki    
 • Masaki Fukasawa

Cast:
 • Kiichi Nakai        
 • Eita     ...     Dairoku hiba
 • Kippei Shîna     ...     Sekai
 • Kyôko Fukada     ...     Yuki honma
 • Jun Kaname        
 • Yuika Motokariya        
 • Tsuyoshi Abe     ...     Sox
 • Takashi Ukaji     ...     Oyabun
 • Minoru Matsumoto        
 • Yusuke Hirayama     ...     Hebobi
 • Ryûhei Maruyama     ...     Pairo 

.