02 June 2013

Dust in the Wind - Lian lian feng chen (1987)

A special collection of 56 unusual screenshots taken from
Also Known As:
 • Lian Lian Feng Chen 1987
 • Dust in the Wind 1987   
 • Liebe wie Staub im Wind    
 • Poeira no Vento    
 • Poussières dans le vent    
 • Skoni ston anemo

Directed by:
 • Hsiao-hsien Hou

Written by:
 • T'ien-wen Chu        
 • Nien-Jen Wu

Cast:
 • Shufang Chen       
 • Lawrence Ko    ...     Mrs. Lin's son (as Ko Yu-Luen)
 • Tianlu Li    ...     Grandpa
 • Yang Lin       
 • Fang Mei       
 • Mei-Feng       
 • Chien-wen Wang    ...     Wan
 • Shufen Xin    ...     Huen
 • Bi-yuan Yan       
 • Lai-Yin Yang    ...     Ying


.