11 October 2012

Ichimei - Hara-Kiri - Death of a Samurai (2011)

A special collection of unusual screenshots taken from


Directed by:

 • Takashi Miike


Written by:

 • Kikumi Yamagishi         screenplay
 • Yasuhiko Takiguchi         novel "Ibun rônin-ki"


Cast:

 • Kôji Yakusho    ...     Kageyu
 • Naoto Takenaka       
 • Hikari Mitsushima    ...     Miho
 • Eita    ...     Motome
 • Ebizô Ichikawa    ...     Hanshirô Tsugumo
 • Kazuki Namioka       
 • Hirofumi Arai       
 • Munetaka Aoki       
 • Takashi Sasano       
 • Ayumu Saitô       
 • Baijaku Nakamura       
 • Goro Daimon       
 • Yoshihisa Amano       
 • Takehiro Hira       
 • Ippei Takahashi


.