04 February 2011

Viy or Spirit of Evil (1967)

A collection of unusual screenshots from:Also Known As:
 • Вий
 • Simadiako oneiro
 • Velho
 • Vij
 • Vij eller Prästseminariets likvaka
 • Viy - ondskans ande
 • Viy or Spirit of Evil
 • Viy ou le Diable
 • Viy, espíritu del mal
 • Wij
 • Yôba - Shikan no noroi
Directed by:
 • Georgi Kropachyov
 • Konstantin Yershov
Written by:
 • Nikolai Gogol
 • Georgi Kropachyov
 • Aleksandr Ptushko
 • Konstantin Yershov
Cast:
 • Leonid Kuravlyov ... Khoma Brutus - the philosopher
 • Natalya Varley ... Pannochka
 • Aleksei Glazyrin ... Sotnik
 • Nikolai Kutuzov ... Witch
 • Vadim Zakharchenko ... Khaliava - the theologian
 • Pyotr Vesklyarov ... Rector / Dorosh
 • Vladimir Salnikov ... Gorobetz - the orator
 • Dmitri Kapka ... Overko
 • Stepan Shkurat ... Yavtukh
 • G. Sochevko ... Stepan
 • Nikolai Yakovchenko ... Spirid
 • Nikolai Panasyev ... Comforter
.