24 December 2010

Tampopo (Dandelion) (1985)

A collection of unusual screenshots from:

extra clues:


Directed by:
  • Jûzô Itami
Written by:
  • Jûzô Itami
Cast:
  • Tsutomu Yamazaki ... Goro
  • Nobuko Miyamoto ... Tampopo
  • Ken Watanabe ... Gun
  • Kôji Yakusho ... Man in White Suit
  • Rikiya Yasuoka ... Pisuken
  • Mario Abe ... Resutoran no shachô
  • Sen Hara ... Old woman, pressing Camembert cheese
  • Isao Hashizume ... Waiter
  • Hisashi Igawa ... Running man
  • Kensô Katô ... Hira
  • Toshimune Kato ... Young Employee
  • Yoshihiro Katô
  • Yoshi Katô ... Noodle-making master
  • Fukumi Kuroda ... Man in White Suit's Mistress
  • Nobuo Nakamura ... Old gentleman
  • Mariko Okada ... Supageti sensei
  • Hideji Ôtaki ... Rich Old Man
  • Ryutaro Otomo ... Râmen no sensei
  • Yoshihei Saga ... Sararîman
  • Kinzoh Sakura ... Shohei
  • Setsuko Shinoi ... Old Man's Mistress
  • Hitoshi Takagi ... Restaurant Owner
  • Chôei Takahashi ... Sararîman
  • Ei Takami ... Homeless
  • Akio Tanaka ... Sararîman
  • Masahiko Tsugawa ... Sûpâ no shachô
  • Yoriko Dôguchi ... Pearl Diver
  • Narutoshi Hayashi ...

.