15 November 2010

Koroshi no rakuin (Branded to Kill) (1967)

A few unusual screenshots of:

Also Known As:
 • Branded to Kill
 • La farfalla sul mirino
 • La marque du tueur
 • Koroshi no rakuin
Directed by:
 • Seijun Suzuki
Written by:
 • Hachiro Guryu
 • Takeo Kimura
 • Chûsei Sone
 • Atsushi Yamatoya
Cast:
 • Jô Shishido ... Hanada Goro
 • Mariko Ogawa ... Mami Hanada
 • Anne Mari ... Misako
 • Kôji Nanbara ... No.1
 • Isao Tamagawa ... Michihiko Yabuhara
 • Hiroshi Minami ... Gihei Kasuga
 • Iwae Arai
 • Franz Gruber ... Western man
 • Kosuke Hisamatsu
 • Hiroshi Midorigawa
 • Tokuhei Miyahara
 • Hiroshi Naga
 • Takashi Nomura
 • Atsushi Yamatoya

.