03 September 2006

Ringu (1998)

dvd movie stills, screenshots, captures, photo gallery, as well as posters and dvd covers of:

Ringu (1998)

Also Known As:
Ring

Directed by
Hideo Nakata

Cast:
Nanako Matsushima .... Reiko Asakawa
Miki Nakatani .... Mai Takano
Hiroyuki Sanada .... Ryuji Takayama
Yuko Takeuchi .... Tomoko Oishi
Hitomi Sato .... Masami Kurahashi
Yoichi Numata .... Takashi Yamamura
Yutaka Matsushige .... Yoshino
Katsumi Muramatsu .... Koichi Asakawa
Rikiya Otaka .... Yoichi Asakawa
Masako .... Shizuko Yamamura
Daisuke Ban .... Dr. Heihachiro Ikuma
Kiyoshi Risho .... Omiya the Cameraman
Yûrei Yanagi .... Okazaki
Yôko Ôshima .... Reiko's Aunt
Kiriko Shimizu .... Ryomi Oishi
Rie Inou .... Sadako Yamamura
Hiroyuki Watanabe .... Hayatsu
Miwako Kaji .... Kazue Yamamura
Yoko Kima .... Junior High Schoolgirl
Asami Nagata .... Junior High Schoolgirl
Keiko Yoshida .... Senior High Schoolgirl
Yoshiko Matsumaru .... Senior High Schoolgirl
Yoho Naose .... Senior High Schoolgirl
Maki Ikeda .... Yoko Tsuji
Takashi Takayama .... Takehiko Nomi
Toshiliko Takeda .... Yamamura as a Teenager
Chihiro Shirai .... Sadako as a Young Girl
Mantarô Koichi .... Town Hall Moderator
Shinkichi Noda .... Press Representative
Kazufumi Nakai .... Press Representative