07 May 2006

Audition - Odishon (1999)

a special collection of 63 unusual screenshots taken fromDirected by:

Cast:
Ryo Ishibashi.... Shigeharu Aoyama
Eihi Shiina.... Asami Yamazaki
Tetsu Sawaki.... Shigehiko Aoyama
Jun Kunimura.... Yasuhisa Yoshikawa
Renji Ishibashi.... Old man in wheelchair
Miyuki Matsuda.... Ryoko Aoyama
Toshie Negishi.... Rie
Ren Osugi.... Shibata
Shigeru Saiki.... Toastmaster
Ken Mitsuishi.... Director
Yuriko Hirooka.... Michiyo Yanagida
Fumiyo Kohinata.... TV station presenter
Misato Nakamura.... Misuzu Takagi
Yuuto Arima.... Shigehiko as a child
Ayaka Izumi.... Asami as a child